Броят на легата в МБАЛ Ботевград за лечение на болни, заразени с COVID-19, е увеличен на 23. Ковид отделението /бившето очно отделение/ не може да побере всички легла, което налага пациентите с коронавирус да се приемат в отделението по вътрешни болести. То разполага с 8 броя изводи за медицински кислород в 4 болнични стаи. Необходимо е да се монтират допълнителни 13 броя дози, окомплектовани с ротаметри с овлажнител в останалите болнични стаи, съгласно медицинските стандарти. За леглата без дози ще се осигури кислород в бутилки на колички. Кислородните ротаметри, които се използват в отделението по вътрешни болести, са стари и амортизирани, което налага тяхната подмяна. За монтажа на тръбната линия и кислородните дози с роматемтри с овлажнител са необходими 11 216,40 лв. 


Също така възниква необходимост отделението по вътрешни болести да се прегради с двукрила врата в коридора в близост до аварийните стълби, за да се обособят чиста зона и ковид зона. Монтажът на преградата ще струва 850 лв. 


Това посочва в докладна до Общината д-р Иван Багелейски – управител на МБАЛ Ботевград. Той е приложил и съответните оферти.  


От своя страна кметът Иван Гавалюгов ще поиска съгласието на местния парламент за отпускане на средствата. За целта той ще предложи изменение на бюджета за тази година – със сумата в размер на 12 000 лв. да се увеличат средствата по параграф „Текущ ремонт“ в местна дейност „Многопрофилна болница за активно лечение“ за сметка на предвидените разходи за издръжка в местна дейност „Общинска администрация“.


Докладната е включена в дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет.