Учениците ще могат да се явят на националните кръгове на олимпиадите освен на 27 и 28 юни, в още два дни – на 29 и 30 юни. Промяната в заповедта на министъра на образованието и науката е направена, за да могат класираните на повече от една олимпиада, да се явят и на други, ако желаят. 


На 27 юни от 8:00 часа ще се проведе националният кръг на олимпиадите по химия и опазване на околната среда, философия, информационни технологии, руски и италиански език и състезанието „Знам и мога“. В същия ден от 14:00 часа ще са олимпиадите по немски, френски и испански език, както и по астрономия.


На 28 юни от 8:00 часа ще бъдат олимпиадите по български език и литература, по физика и по гражданско образование. След обяд в този ден са кръговете по история и цивилизации, математическа лингвистика и информатика.


На 29 юни от 9:00 часа е олимпиадата по математика за учениците от VII клас – по региони.


На 29 и 30 юни от 9:00 часа е олимпиадата по математика за учениците от VIII до XII клас,  която се провежда НПМГ в София.


От 14:00 часа на 29 юни са кръговете по география и икономика и по английски език. 


Учениците ще имат възможност да проверят знанията си по биология и здравно образование на 30 юни от 14:00 часа.


На 28 юни ще се състои и Националното състезание „Математика за всеки“ – за ученици от 4. клас, което ще замени останалите математически състезания и дава възможност всички четвъртокласници да бъдат оценени при равни условия. Тогава е и състезанието по природни науки „Акад. Любомир Чакалов“ (химия, физика, биология и география) за ученици от 7. клас, което ще се проведе в София. 


Всички олимпиади и състезанието „Математика за всички“се провеждат на територията на съответния регион, от който са излъчени участниците, с изключение на националния кръг на олимпиадата по математика за ученици от  VIII до  XII клас.