През следващата седмица, ако метеорологичните условия позволяват, ще започне въвеждането на мерки за енергийна ефективност в две сгради – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Ботевград и блока зад Пощата – на бул. България 8. За тях има издадени разрешения за строеж. Както вече сме информирали, общо 22 многофамилни жилищни и обществени сгради са класирани за саниране по ОП „Региони в растеж“. 


„Преди около две седмици излезе решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което отхвърли една жалба, която всъщност забави процедурите. За повечето сгради, в които предстои въвеждане на мерки за енергийна ефективност, имаме оценка за съответствие на инвестиционен проект, внесена в Община Ботевград. За две - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Ботевград и блока зад Пощата, са издадени разрешения за строеж, което означава, че още другата седмица ще започнат строително-ремонтните работи. Но и останали са буквално на няколко дни от започване на строителните дейности. Просто трябва да се изчака всички процедури да завършат, а те са финалната си права. Това са процеси и стъпки, които не могат да бъдат прескочени преди да започнат строителните дейности“, обясни кметът Иван Гавалюгов.  


„Хубавата новина е, че всичко на практика е в ръцете на Общината. Няма повече процедури по обжалване.  Да, месец юни вече е факт, абстрахираме се от променливото време, което е нормално за този период от годината. Така че буквално следващите няколко дни нашите граждани ще видят няколко скелета, изправени по сградите, които ще бъдат санирани. Не всичките наведнъж, но в рамките на месеца  санирането ще започне“, допълни той.