От днес приемната за граждани на Дирекция „Социално подпомагане” е на нов адрес. Тя се намира на партера на сградата на бившата фирма „Родина”, от западната страна.
Досега приемната бе в сградата на общинската администрация, но заради спечелен проект на общината помещението ще има друго предназначение.
В новата приемна гражданите ще се обслужват на две гишета. Едното е за хора с увреждания, а другото за подпомагане на социално слаби граждани, майчинство на неосигурени лица, целево подпомагане за отпопление  и т.н.
Работното време  е от 9 до 17.30 часа.