Приемната започва днес от 11.00 часа и ще продължи до 14:00 часа. Мястото е площад „Освобождение”. Екипът на Областен информационен център-София град и София област ще запознае заинтересованите лица с процедурите и условията за кандидатстване по актуални програми, които се финансират от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).


Всеки желаещ ще може да получи на място от експертите на ОИЦ напълно безплатна информация за: Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Региони в растеж“, ОП „Околна среда“, ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, ОП „Добро управление“, ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“, Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Програма за развитие на селските райони и Програма за морско дело и рибарство. 


В рамките на инициативата ще бъдат раздадени информационни и рекламни материали, напомнят от Областния информационен център.