За Вас работодатели и безработни лица


Информираме ви, че на 21.07.2020г./вторник/ и 23.07.2020г./четвъртък/ ще се проведе информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка” относно прилагането на антикризисни мерки в подкрепа на работодателите за насърчаване и запазване заетостта на работниците и служителите в условията на коронавируса –  проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”, обновената мярка 60/40, проект „Заетост за теб”.


Място на провеждане на събитията: гр. Ботевград, пл. „Освобождение”, шатра /до читалището/, от 10:00 ч. до 13:00 ч.