Община Ботевград организира обществено обсъждане на идеен проект за етапно изграждане, рехабилитация и обновяване на пешеходна зона в централна градска част на гр. Ботевград и технически проект за етап 1. Събитието ще се състои на 22 юни – вторник, от 18:00 ч. в зала „Ботевград“, намираща се в сградата на общинската администрация.


Проектът ще бъде представен от избрания изпълнител „Инфра Про Консулт“ ООД. 


Община Ботевград кани всички заинтересовани граждани да присъстват и да вземат отношение по идейното предложение.


Обсъждането ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.