На 25 юли т.г. Етрополската Общинска организация на БСП проведе в малкия салон на Читалището отчетно-изборната си конференция. При спазване на изискванията за работа в условията на пандемична обстановка.
Присъстващите делегати изслушаха отчетните доклади за работата на организацията през последния четиригодишен отчетен период и този на Контролната комисия.
Избрани бяха:
- ръководството на Общинската организация
- и на Контролната комисия
- делегатите за 50-я конгрес на партията.
Общинският съвет остава в състав от 15 члена, а Давид Давидов беше преизбран за председател на Общинската партийна организация.
На първото си заседание трябва да се излъчи 5-членния състав на Партийното бюро.
Контролната комисия е в състав от 3 члена, като за председател беше избран Сашо Апостолов.
Конференцията утвърди за делегати на 50-я партиен конгрес Давид Давидов и Владимир Александров – ръководител на групата общински съветници на БСП.
Бяха потвърдени номинираните от Основните партийни организации за председател на БСП, което трябва да стане на 12 септември т.г. чрез всеобщо гласуване в цялата страна.