Местните депутати гласуваха да бъдат отпуснати 2000 лв. за подпомагане семейството на Недялко Стилиянов от Врачеш. Молбата за оказване на финансова помощ е отправена от кмета на селото Сашо Денкин. Докладната за отпускането на парите бе внесена на днешната извънредната сесия от кмета Георгиев.  
Наскоро част от къщата на Недялко Георгиев бе опустошена от пожар. Мъжът е инвалид първа група и не разполага с достатъчно средства за покриване на щетите.