Общинският съвет ще заседава извънредно утре. В дневния ред на сесията са включени докладни за отпускане на средства за лечение на три деца от община Ботевград. Кметът Георги Георгиев ще предложи еднократна помощ в размер на 10 000 лева да получат: 7-годишният Лазар Павлов, който страда от мускулна дистрофия – тип Дюшен;  Атанас Иванов – на 1 една година, които има заболяване на очите и се нужда от операция; Станислава Димитрова от Врачещ, която е незряща и ще бъде оперирана в специализирана клиника в Германия.
На извънредната сесия ще бъдат обсъдени и подложени на гласуване и докладни за продажба на общински имоти.