Сдружение „Местна инициативна група“ – Ботевград набира доброволци за почистване и облагородяване на пространството около чешмата с „желязната вода“ в село Липница.


Събитието ще се проведе на 8 август /събота/. Освен почистване на терена, ще се сглобяват и монтират маси, пейки и люлка от дърво. За участниците са предвидени предпазни средства – маски и ръкавици, и кетъринг. 


Сборният пункт за доброволците е от 9 часа на паркинга зад сградата, в която се помещава бюрото по труда в Ботевград. Който желае може да пътува със собствен автомобил, а за останалите ще бъде осигурен транспорт, съобщават от Сдружение МИГ. 


Доброволческата инициатива се организира в рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, съфинансиран от Оперативна програма “Добро управление“.


По време на събитието ще се проведе обсъждане на част II и част III на План за многофункционално управление и устойчиво развитие на горите и земите на територията на Община Ботевград по проекта, в който МИГ Ботевград е партньор, съответно: II част – Указания за стопанисване и разумно ползване на горите и земите на територията на община Ботевград; III част – Модел за участие на гражданското общество в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг върху местните политики за добро управление на горите в общината. 


С доклада може да се запознаете на следния линк: http://mig.botevgrad.bg/bg/news/view/finalen-doklad-plan-za-mnogofunktsionalno-upravlenie-i-ustoychivo-razvitie-na-gorite-i-zemite-na-teritoriya-na-obshtina-botevgradpurgb–80