Министерството на околната среда и водите публикува информация на сайта си за десетте инвазивни чужди вида растения, които представляват най-голяма заплаха в България.


Целта е да се повиши информираността за заплахите от разпространението им у нас.
Целта на информацията за тези агресивни чужди видове е хората, които търсят нови екзотични цветя и храсти за дома или двора, и почитателите на разходките сред природата да се запознаят с тях и да се въздържат от разпространението им.

ДЕСЕТТЕ ИНВАЗИВНИ ЧУЖДИ ВИДА РАСТЕНИЯ, КОИТО СА НАЙ-ГОЛЯМА ЗАПЛАХА В БЪЛГАРИЯ:
•    Айлант, див орех (Ailanthus altissima)
•    Блатен троскот (Paspalum distichum)
•    Бохемска фалопия (Fallopia x bohemica)
•    Бяла акация, салкъм (Robinia pseudoacacia )
•    Многолистен бутрак (Bidens frondosus)
•    Нуталиева водна чума (Elodea nuttallii)
•    Обикновен кактус, опунция (Opuntia humifusa)
•    Пелинолистна амброзия (Ambrosia artemisiifolia)
•    Синя акация, аморфа (Amorpha fruticosa)
•    Ясенолистен клен (Acer negundo)
 
Въздействие
ИЧВ растенията навлизат бързо и завземат ливади, пасища, гори, обработваеми  земи. Извличат хранителните вещества и водата от почвата, влияят на светлинния режим, с което потискат развитието на местните растения и довеждат до тяхното намаляване и изчезване.
Освен че предизвикват необратими промени в дивата природата, ИЧВ нанасят сериозни стопански щети и застрашават здравето на хората, и по конкретно.
•    загуба на селскостопанска продукция и все по-големи разходи за борба с плeвели като амброзия, щир, балур, татул, злолетица и др.
•    намаляване на обработваемите земи, пасища и ливади, заради навлизане на аморфа, бяла акация, айлант
•    разрушаване на инфраструктура - айланта, аморфата и фалопията имат мощна коренова система и множество коренови издънки. Семената на много видове се разселват и поникват по сгради, църкви, манастири, като причиняват разрушение на културни паметници, канали, укрепителни стени.
•    Някои ИЧВ растения, като амброзия, японски хмел и гигантски хераклеум, предизвикват алергии, астма, кожни заболявания (дерматити).
  Мерки за ограничаване на инвазията и контрол
 Трябва да ограничим разпространението на ИЧВ растения, като прилагаме специални мерки, съобразени с биологичните и екологичните особености на всеки от тях!
Съгласно Регламент 1143/2014 по отношение на ИЧВ, които засягат ЕС държавите членки трябва да предприемат следните мерки: предотвратяване на навлизането; ранно откриване и бързо ликвидиране на нови ИЧВ; и контрол на вече широко разпространените ИЧВ. Мерките за контрол следва да бъдат пропорционални на въздействието върху околната среда и да са съобразени с местните условия. Те са насочени към премахване, контрол на популацията или ограничаване на разпространяването на инвазивния чужд вид.
Има няколко основни метода, с известен успех при борбата с ИЧВ растения: механичен, екологичен, химичен и биологичен. Най-добре е да прилагаме комбинация от методи, в зависимост от конкретните условия, с дейното участие на всички заинтересовани, се казва в пубикацията на МОСВ.
•