Предложение за актуализиране на таксите за ползване на тенис кортовете към спортно-тренировъчен комплекс „Ботевград“, е внесено за обсъждане в ОбС. В мотивите към докладната за това се изтъква, че таксите за ползване на двете игрища не са променяни от 10 години, а за този период са се повишили преките и непреките разходи: минималната работна заплата; разходите за ел. енергия, вода, консумативи и други.


С промените се цели разширяване обхвата на предоставените услуги и подобряване на тяхното качество. Например: въвеждане на нова такса за ползване на кортовете през нощта (на осветление). Към настоящия момент такава такса не съществува, защото на кортовете няма осветление. Предстои поставянето му.


Ето и предлаганите нови такси за ползване на двата тенис корта към спортно-тренировъчен комплекс „Ботевград“:


В делничен ден – 7 лв. за 1 час.


В почивен ден – 8 лв. за 1 час.


На осветление – 12 лв. за 1 час.


Такса за ползване на ракета (собственост на Община Ботевград) – 4 лв.


Към момента таксата за ползването на тенис кортовете е 5 лв. за 1 час, а след 19 ч. - 7 лв.