Още преди три години е изготвен проект за подмяна на централния водопроводен пръстен на Трудовец. За пореден път той е внесен в Министерството на околната среда и водите за одобрение и финансиране от ПУДООС /Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/. Стойността на проектното предложение е около 1 800 000 лева. Това съобщи кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов по време на вчерашното редовно заседание на ОбС, когато на дневен ред бе докладната за социално-икономическото състояние на село Трудовец.  Като основен проблем на населеното място той очерта стария водопровод. 


„Надявам се, че този проект, макар и за първи етап, който обхваща повечето зони с важни кранове и възли, ще бъде финансиран, за да се решат основни проблеми с водоснабдяването на село Трудовец, което едно от най-засегнатите в общината. След това ще може да се реши и проблемът с цялостното асфалтиране на улиците, които са в недобро физическо състояние. Защото цялостно асфалтиране на улица следва да се извърши след подмяна на подземната инфраструктура“, обясни Иван Гавалюгов.   


Към момента в Трудовец са изкърпени около 400 кв.м от планираните за тази година 1 900 кв.м. Предвидени за изкърпване са общо 26 улици. Работата по тях ще приключи до средата на следващия месец, стана ясно още по време на обсъждане на докладната.  


Вторият важен момент от благоустрояването на Трудовец е газифицирането на вилна зона „Лозята“. „Той също стои на дневен ред“, подчерта кметът Иван Гавалюгов и разясни: „Работи се по него от страна на общинското дружество „Балкангаз 2000“. В момента се извършва работно проектиране. В рамките на следващата година проектите ще бъдат одобрени с издадено разрешение за строеж, за да може да започне изграждането на газоразпределителната мрежа във вилната зона.“.  


В един от районите на селото е започнало изграждането на мини парк с детска площадка. Ангажимент и желание на кмета на Трудовец Еленко Иванов е в следващите четири години да има поне четири такива изградени мини паркове в различните краища на селото. Това съобщи още кметът Иван Гавалюгов пред местния парламент. 


„Действително работим много добре с Еленко Иванов. Давал съм го за пример и на останалите кметове. Той има желание и полага необходимите усилия за решаване на проблемите на селото. Но в повечето случаи въпросът опира до други възможности и най-вече до финансов ресурс, с който общината не разполага, за да може да реши бързо и адекватно всички или голяма част от проблемите на Ботевград и селата, каза Иван Гавалюгов. - Много държа да отбележа, мисля, че тук е мястото и сега е моментът, че трябва хората, които са избрани да управляват дадено село, да не търсят оправдание с общинския кмет и общинската администрация. Кметовете на селата, като мажоритарно избрани, носят своята лична отговорност за решаване на проблемите, доколкото е в техните възможности. Те винаги могат да намерят някакво решение на по-голяма част от проблемите, особено на по-дребните. На сериозните инфраструктурни проблеми, които изискват сериозно финансиране, било то общинско, държавно или европейско, ясно е, че възможностите им са силно ограничени“, добави той.


Кметът Иван Гавалюгов даде положителна оценка за работата на Еленко Иванов, като подчерта, че изказването му не е провокирано от това, че той е избран за кмет на Трудовец от листата на общинския кмет.   


„Еленко Иванов се старае със собствени действия, с усилията на администрацията, която управлява, и на местни жители да реши проблеми, неизискващи толкова финансиране, колкото отношение и добра организация. Конструктивно и лесно се работи с него“, заяви Иван Гавалюгов.  


По време на обсъждането на информацията д-р Веселка Златева се поинтересува има ли проблем с водоснабдяването на вилната зона. В отговор Еленко Иванов обясни, че в най-гората част на „Лозята“ има, особено през почивните дни, но от страна на ВиК София са предприети действия за решаването му. Той съобщи пред ОбС за още един сериозен проблем във вилната зона – с напрежението. „В „Лозята“ гъмжи от хора  и поради това има по-голямо потребление на електроенергия. За да се реши проблемът, е внесена колективна жалба от кметството и живущите, в която настояваме да се увеличи мощността на трафопоста, който осигурява захранването на вилната зона, както и това да стане преди зимата“, допълни кметът на Трудовец.


На въпрос на Николинка Цолова за палежите на сметището и обгазяване на част от селото преди повече от две седмици, Еленко Иванов отговори, че проблемът ще се реши с поставянето на камери. Също така той съобщи, че има предположение кой е извършителят на деянието. 


По време на дискусията кметът на Трудовец съобщи още, че е започнала инициатива за почистване и боядисване на бордюрите по главната улица „Цар Освободител“.  


Информацията за социално-икономическото състояние на селото беше приета единодушно с 26 гласа "за".