Заместник-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова посети ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Скравена. Визитата е в отговор на покана от страна на ръководството на училището за откриване на учебната година. Поради заетост на 15 септември, зам.-министър Михайлова осъществи посещението си днес.  


На проведената двучасова среща с педагогическия екип са били разисквани редица важни теми за образованието в момента, като резултатите от обучението в електронна среда, въведените мерки за безопасност в училището при присъствено обучение и други. 


След срещата зам.-министър Михайлова отговори на въпроси от местните медии. Попитана за мнението й за задължителното носене на маски от учениците в коридорите на учебните заведения, тя отговори следното: „В общите части на училищата, носенето на маски на лицата е една от възможностите за превенция срещу вирусите. Всъщност – носенето на маска е отговорност към другия. Това е израз на ангажимента да пазиш, освен себе си, и другите. Въпросът „за“ или „против“ маските не стои само пред родителите. Тази дискусия тече в цялото общество.“.


При посещението си зам.-министър Таня Михайлова бе придружена от Росица Иванова - началник на РУО-София регион.