С пресконференция и символична първа копка днес бе даден старт на още два проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, които ще бъдат реализирани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проектите е Община Ботевград. 


Единият проект е „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни  сгради на територията на Ботевград – етап 2”. В него са включени една обществена сграда – Военен клуб на площад „Незнаен воин“, и три от жилищната инфраструктура – МСЖ „Синчец“ на ул. „17 ноември“, МСЖ „Зора“ на ул. „Бенковски“ №26, вх.А, ул. „Г. С. Раковски“ №25, вх.Б и МСЖ „Урвич“ на бул. „България“ №4.  


Общата стойност на проекта е 1 127 862,10 лева, от които 953 682,79 лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие,  169 179,31 лв. е размерът на националното финансиране. 


Очакваните резултати от неговото изпълнение са следните:ще се понижи годишното потребление на първична енергия от сградите в размер на 1 156 129,80 kWh/година, ще се намалят годишните нива на парникови газове в размер на еквивалент на 258,41 тона въглероден двуокис, 51 домакинства ще преминат в по-горен клас на енергопотребление, ще се създадат по-добри условия за ползване на сградата на Военния клуб.  


Другият проект е  за въвеждане на мерки за енергийна ефективност – етап 4, в една обществена сграда - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Ботевград, и две сгради жилищни – МСЖ „Венец“ на бул. „България“ №8 и ЖСК „Стара планина“ на ул. „Стара планина“ №18, входове А и Б. 


В резултат от изпълнението на този проект ще се понижи годишното потребление на първична енергия от сградите в размер на 1 039 037,74 kWh/година, ще се намалят годишните нива на парникови газове в размер на еквивалент на 244,80 тона въглероден двуокис, 44 домакинства ще преминат в по-горен клас на енергопотребление, ще се създаде по-приветлива и комфортна среда за учителите и учениците в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в квартал "Васил Левски“.  


Стойността на този проект възлиза на 1 137 064,66 лв., от които 966 504,97 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а национално финансиране възлиза на 170 559,69 лв.   


Срокът за изпълнение на проектите е до 11 септември 2021 година. Санирането на някои от сградите, включени в тях, е в процес на реализация.