Общината ще отпусне 11 000 лева за доставка и монтаж на детски съоръжения и ударопоглъщаща настилка за детската площадка в кв. „Триъгълника“ на село Трудовец. 


Решението бе взето на извънредното заседание на Общинския съвет във вторник.  „За“ гласуваха 20 съветници, 2-ма се въздържаха – Иван Николов и Кирил Руневски от ГЕРБ,  един бе против – Георги Канзов от ГЕРБ, според когото разпоредба в Закона за публичните финанси не позволява да се увеличава разходната част на бюджета, след като вече е гласуван. 


Изграждането на мини парк с детска площадка и възстановяване на обществената чешма в квартал „Триъгълника“ на село Трудовец са заложени в общинската програма за финансиране на капиталови разходи за тази година. Предвидената сума  за тези дейности е в размер до 30 000 лева. 


Работата  по изпълнение на обекта върви към приключване, остава само да бъде закупено оборудването за детската площадка, за което не са предвидени средства в бюджета. Затова общинското ръководство поиска съгласието на Общинския съвет за отпускане на 11 000 лева от собствени приходи на Община Ботевград.