От съображения за безопасност ОбС не подкрепи докладната за отпускане на финансови средства за изграждане на детска площадка в триъгълника между улиците „Ал. Стамболийски“, „Божко Божилов“ и „Опълченска“ и закупуването на игрови съоръжения за нея.


Предложението бе внесено за разглеждане след постъпило в общината заявление от граждани, които настояват за поставяне на „… детски игрушки, беседки и пейки в градинката до ул. „Ал. Стамболийски“ №98“. Искането е подкрепено с 29 подписа на живеещи около въпросната градинка, стана ясно по време на обсъждането на докладната.  


Последователно думата поискаха съветниците Георги Георгиев, Цветанка Арбова, Цветан Цолов и Тихомир Найденов. Общото мнение в изказванията на всички бе, че изграждането на детска площадка на това място е изключитено опасно. В тази посока бяха изтъкнати няколко аргумента: натоварен трафик по улиците „Ал. Стамболийски“ и „Божко Божилов“, малката площ на терена, наличието на трафопост в градинката и други. 


Според Тихомир Найденов, децата спокойно могат да играят на детската площадка при новата църква или в новия парк в ЖК "В. Левски" - старата част, тъй като те са безопасни и са наблизо.