До 27 ноември 2020 г. фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), могат да ги регистрират. Това напомнят от Министерството на околната среда и водите.


Става дума за водовземните съоръжения, разположени в собствен имот, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите. Съоръжения, които не са регистрирани не могат да бъдат ползвани, напомнят от министерството.


И допълват, че изграждането на водовземни съоръжения без разрешително е в нарушение на Закона за водите и престъпление според Наказателния кодекс.


При установяването на незаконни съоръжения след 27 ноември, те ще се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление, напомнят от ведомството.


Още за регистрацията – на сайта на Басейнова дирекция.