От 10 ч. днес в Дирекция „Бюро по труда“ Ботевград се проведе ежегодната трудова борса по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. На събитието присъстваха представители на „Интергрейтид микро-електроникс България“ ЕООД, „Булсан“ ЕООД, Военно окръжие I степен, „Начев“ ООД, „Еврика 7“ ЕООД, „Менпауър Груп“ ЕООД, „Арми Форс АС“ ЕООД, „Граммер“ АД, „Ди ес хоум“ ООД и Община Ботевград.


Над 80 безработни лица посетиха трудовата борса и имаха възможност да разговарят лице в лице с работодателите.


„Благодаря на всички присъстващи тук работодатели и търсещи работа лица. Благодаря на представителите от „Граммер“ и „ИМИ“, Вие сте едни от основните работодатели, благодарение на които се реализират търсещите работа. Надявам се днес, казано чисто икономически – кривите на търсене и предлагане да се пресекат в най-благоприятната точка на равновесие“, каза при откриването на трудовата борса директорът на Бюрото по труда. 


Представител на Община Ботевград запозна присъстващите с кампанията по набиране на преброители за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година. Кампанията е на Националния статистически институт. Тя стартира на 15 септември и ще приключи на 30 октомври, преброяването ще се проведе в периода 1-15 февруари 2021 година.


Някои от поканените представители на бизнеса не присъстваха поради усложнената епидемиологична обстановка в страната и издаването на вътрешно фирмени заповеди за ограничаване на контактите и избягване струпването на хора, съобщиха от Бюрото по труда.  


Събитието се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.