ДО
Г-Н ГЕОРГИ СТАМЕНОВ
И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РУ НА  МВР – ЕТРОПОЛЕ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАМЕНОВ,
УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА РЕДА,


Поздравявам Ви по случай Професионалния празник на българската полиция - Деня на Свети Архангел Михаил!
Изразявам своето удовлетворение от високия професионализъм и отговорност, с които изпълнявате служебните си задължения!
Професията Ви винаги е била символ на смелост, дисциплина и грижа към хората, в името на чието спокойствие денонощно се трудите. Убеден съм, че
ще продължавате да работите достойно и всеотдайно, за да оправдавате вярата на гражданите във Вас. 
Нека Свети Архангел Михаил закриля Вас и Вашите семейства!


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


С уважение:


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ -
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ