УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,


УВАЖАЕМИ ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ,


УВАЖАЕМИ МУЗЕЙНИ РАБОТНИЦИ, 


Поздравявам Ви по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост - 24 май! 


Денят на Солунските братя е най-яркото свидетелство за жаждата на българина за просвета и наука, за народно самоопределяне и култура, непреходен символ на националното ни достойнство, традиции, гордост и духовност.


Бих искал да изразя своята признателност на всички Вас, които градите устоите на нацията, пазите нашата национална идентичност и възпитавате бъдещите поколения.  


Познанието винаги гледа в бъдещето. А то пребъдва благодарение на всички Вас! 


В този празничен ден Ви пожелавам крепко здраве, творчески успехи, удовлетвореност, висок професионализъм и вдъхновение. Продължавайте да съхранявате и предавате на поколенията българските традиции, които са изворът, от който черпим гордост и национално самочувствие!    


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ


КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ