За разглеждане в Общинския съвет е внесена информация за дейността на Районното управление на МВР в Ботевград. В нея се посочва, че общият брой на регистрираните престъпления към датата на внасяне на отчета – 17 ноември 2020 год., е 298. О тях са разкрити 116, т.е. нивото на разкриваемост е 38,93%. От анализ на показателите, представени в табличен вид, става ясно, че през настоящата година общият брой на извършените престъпления е намалял с около 30% в сравнение с отчетния период на предходната година, както и че е налице почти двойно увеличаване на разкриваемостта в процентно изражение.


От регистрираните през отчетния период на тази година 276 бр. криминални престъпления са разкрити 115, което представлява разкриваемост от 41,67%. За предходната година броят на регистрираните криминални престъпления е 288, от които разкрити 99 или 34,38%.


Намалелият брой криминални престъпления се дължи на активната работа на служителите на служителите от група “Криминална полиция“ и много осъдителни присъди с наказание “лишаване от свобода“ на лица от активния криминален контингент от обслужваната територия, се посочва в информацията, представена от ръководството на местното полицейско управление.    


От всички извършители на престъпления през тази година 20 са от непълнолетни и малолетни, едно е от чужденец.


От началото на тази година към момента, на територията на общината е извършено едно тежко престъпление – убийство, за което е образувано досъдебно производство в ОДМВР – София и е с повдигнато обвинение на извършителя.


През отчетния период на 2020 год. са регистрирани едно блудство и едно изнасилване, които са разкрити.


От изнесените данни за престъпленията против собствеността се вижда, че са регистрирани: 90 кражби на имущество, от които са разкрити 38 или 42,22% разкриваемост; 2 грабежа, като и двата са разкрити; 1 кражба на животни – агнета, която също е разкрита, а извършителят е с повдигнато обвинение и мярка за неотклонение “задържане под стража“.


От регистрираните 108 общоопасни престъпления 50 са разкрити, което бележи разкриваемост от 46,30%. 


През отчетния период на тази година са извършени: 7 палежа, като извършителите на един от тях са установени и предстои привличането им в качеството на обвиняеми; 2 посегателства спрямо МПС, като е разкрито едно; 5 хулиганства, от които е разкрито едно; 60 престъпления по транспорта, от които да разкрити 31.


От началото на годината досега са регистрирани 11 случая на притежание на наркотични вещества, като до момента 5 от тях са разкрити. За сравнение, през миналата година регистрираните престъпления, свързани с наркоразпространението, са 10, от които 4 са разкрити.


Драстично са намалели икономическите престъпления, сочат още данните в информацията за дейността на полицейското управление. 22 са регистрирани през тази година, като само едно от тях е разкрито. От 149, извършени през миналата година, нито едно не е разкрито.


Икономическите престъпления  са трудни за доказване и разследването им отнема дълъг период от време, пише в информацията.


9 на брой са регистрираните престъпления в горското стопанство, от които няма разкрити. 


През отчетния период са регистрирани още: 3 документални престъпления, като нито едно от тях не е разкрито; 1 измама, която също не е разкрита; 2 престъпления против паричната и кредитна система, от които едно е разкрито.


В рамките на отчетния период няма установени случаи на корупция, пише в информацията до Общинския съвет.


В частта за пътната безопасност и контролната дейност по закона за движение, се посочва, че от началото на 2020 год. досега са регистрирани общо 176 пътнотранспортни произшествия, от които 18 тежки с 4-ма загинали и 14 ранени.


Резултатите от контролната дейност са следните: 5 050 установени нарушения, 1 600 съставени акта и 1 550 фиша.


В периода 1 януари – 31 октомври 2020 год. пътен контрол е установил общо 16 водачи, които управляват МПС с концентрация на алкохол над 0,5 промила и 30 – с над 1,2 промила. За същото това време са установени 53-ма неправоспособни водачи да управляват моторни превозни средства, като от тях 13 са при повторност.  


Пътна полиция КАТ при РУ Ботевград обслужва 137 км от републиканската пътна мрежа и 314 км вътрешна пътна мрежа, обхващаща Ботевград, 12 села и техните махали с обща площ 515 кв.м, с население около 35 300 души. Пътен контрол работи в състав от общо шестима униформени служители и един служител по Административна наказателна дейност. Младши автоконтрольорите работят на 12-часов двусменен режим съвместно със служители на Отделение по опазване на обществения ред.


Малкият състав на Пътен контрол затруднява покриването на целия район и осъществяването на по-добър контрол по безопасност на движението, пише в информацията.