В дневния ред на днешното редовно заседание на ОбС бе включен за обсъждане отчет за работата на Районно управление „Полиция” - Ботевград през първото шестмесечие на годината. Началникът на РУП Христо Христов обясни, че от тази година процентът на разкриваемост се изчислява по начин, който се различава от този през предходните години. „Процентът на разкриваемост за първото тримесечие – 21.78 на сто, се отнася само за криминалните престъпления”. Аз имам малко резерви към това отчитане, тъй като всяко ново съдебно производство продължава минимум два месеца. Оттук следва, че престъпленията, които се извършват ноември и декември, дори и тези по-рано, не могат да бъдат приключени толкова бързо. Обвиненията срещу разкритите извършители ще бъдат повдигнати в началото на 2012 год. Тези разкрити престъпления обаче не могат да бъдат отчетени в края на изтеклата година”, уточни той. Христо Христов каза, че през следващата година ще бъдат проведени повече полицейски операции в селата с цел своевременно отстраняване на проблемите. „Ежедневно патрул на полицията извършва обход на детските градини и училищата, регулярно проверяваме и заведенията за разпространение на наркотични вещества”, каза още началникът на полицията.
„Нормално е ОбС да даде висока оценка за работата на полицията, но трябва да се направи една сериозна преценка на обстановката. Тревожно е, че определен кръг от хора в нашата община, която не е размирна общината, в последно време показва, че няма респект от власт и няма страх от полиция. В тази връзка проведох среща с областното ръководство на полицията. Не може един патрул да циркулира в цялата община. Трябва да има три патрула на денонощие, които да гарантират спокойствието на жителите в цялата общината. Организацията трябва да я създаде ръководството на полицейското управление, а каквото трябва да даде общината – ще го даде”, заяви кметът Георги Георгиев. Той каза още, че полицията трябва да контролира строго входовете на главните улици в града: „Цар Освободител”, „Свобода”, „България” и „Славейков. Градоначалникът бе категоричен, че общината ще изпълни ангажимента си за изграждане на полицейски пунктове в кварталите „Север” и „Васил Левски”.