Общинското ръководство ще поиска съгласието на местния парламент за отпускане на 17 лева за обособеното помещение в топлата връзка между ниския и високия корпус на МБАЛ Ботевград, където се правят изследвания на пациенти за COVID – 19 преди да бъдат хоспитализирани. Именно това обстоятелство налага да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджета. Със 17 000 лева да бъдат увеличени средствата за разходи за текущ ремонт в местна дейност – МБАЛ Ботевград, като увеличението се осигури за сметка на предвидените разходи за издръжка на “други дейности по култура“, се предлага в докладната до Общинския съвет.


Предложението се внася с мотив: “Предвид създалата се епидемична обстановка и нарастващият брой на заразените с COVID – 19, и указания на министъра на здравеопазването възниква необходимостта от специално оборудвани помещения към медицинските заведения.“.


Към докладната записка е приложена количествено-стойностна сметка на извършените строително-монтажни работи: доставка и монтаж на алуминиеви преградни стени с вградени врати и колонки, двоен стъклопакет и направата на гише по спецификация на възложителя, доставка и монтаж на окачен разстерен таван, който 100% водоустойчив, доставка и монтиране на LED осветление, направа на окачен водопровод, доставка и монтаж на ламинирана камера с UV лампа, направа на инсталация с дезинфекция със спиртен разтвор и други.