Най-дълго обсъжданата докладна на редовното заседание на ОбС, което се състоя на 26 ноември,  бе тази, с която кметът Иван Гавалюгов предложи закупуването на вендинг автомат за лекарства и отдаването му по под наем на аптека или дрогерия чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване при начална цена от 50 лв. 


Преди да бъде дадена думата на общинските съветници, Иван Гавалюгов обясни, че преди малко повече от две години Общината е организирала конкурс за отдаване под наем на помещението до входа на поликлиниката, като в условията е било заложено то да работи като денонощна аптека, но към него не е имало проявен интерес.


“В тази връзка считаме за добра стъпка закупуването на вендинг автомат за лекарства. Тъй като Общината няма право да предоставя тази услуга, да го разположим някъде свободно стоящ, зареден с лекарства, предлагаме да го отдадем под наем чрез търг на някоя от аптеките и дрогериите, функциониращи на територията на Ботевград“, обясни кметът. 


Той подчерта, че ако Общинският съвет вземе това решение, “Общината ще пристъпи към неговото изпълнение само ако предварително има индикация, че някоя от аптеките проявява интерес да наеме това съоръжение“.


“По този начин ние се опитваме да улесним процеса на денонощно предлагане, поне на най-спешените лекарства, които могат да бъдат продавани чрез вендинг автомат, правейки първоначалната инвестиция за закупуването му“, подчерта кметът Гавалюгов.  Той уточни, че вендинг автоматът ще бъде втора употреба с 12-месечен гаранционен срок. 


Съветникът Кирил Руневски изрази съмнение, че ще има някакъв ефект от тази машина за лекарства и че тя ще реализира обороти, тъй като през нея не могат да се закупуват лекарства по рецепта. Според него,  “ако е имало ефект, собственици на аптеки и дрогерии щяха да намерят начин да си закупят и монтират в техните обекти“. Той попита дали има включени изисквания за температурен обхват, за 24-часов мониторинг на температурата с възможност за известяване с есемес, допълнително ел.захранване при условие, че основното бъде прекъснато по някаква причина. 


В отговор Иван Гавалюгов посочи, че в съответната наредба е регламентирано какви лекарства могат да се продават. “Местни жители настояват Общината да съдейства за осигуряване на денонощен достъп до лекарства. Дили ще е рентабилно, или не, ще покаже фактът дали ще се явят участници в търга“, добави той.    


В допълнение председателят на ОбС д-р Черняшки обясни, че на голяма част от лекарствените средства, разрешени за продажба от такъв автомат, температурният режим на съхранение е 20-25 градуса. “Вътрешната част от автомата ще бъде поставена в аптека или дрогерия, така че едва ли ще се допусне да не се спазва температурата на съхранение“, заяви той.


Цветан Миньовски обърна внимание, че е важно да има такъв автомат, защото след 20:00 часа хората няма откъде да си купят един парацетамол например. Според него би било добре да се проведат разговори с аптекарите да дават по едно дежурство през седмица, поне в този момент, когато сме в условия на пандемия. 


Адв. Георги Донков също взе отношение, заявявайки, че не вижда защо трябва Общинският съвет да гласува едно решение, като има вероятност то да не бъде изпълнено. Той се впусна в разсъждания каква трябва да бъде процедурата по отдаване на автомата под наем. Според него в докладната не ставало ясно за какво ще се използва този вендинг автомат. Адв. Донков изрази мнение, че поради това би трябвало да се отдаде под наем чрез конкурс, в условията на който изрично да бъде посочено, че ще се използва само за продажба на лекарства, както и че в процедурата могат участват само лица, притежаващи разрешителни за продажба на медикаменти – аптеки и дрогерии. 


Адв. Донков посочи, че според становище на Националното сдружение на общините вендинг автоматите са преместваеми обекти, а в общинската наредба за такива обекти е предвидено как трябва да функционират, така че да не се допускат нарушения на закона.


Кметът Иван Гавалюгов предложи в проекта на решение да се запише, че ще бъде закупен сертифициран автомат за продажба на лекарства, за да се избегнат всякакви спекулации по темата, както и да се увеличи сумата от 5 000 на 10 000 лв.


“Нямам никакво намерение да харча и без това недостатъчните общински средства за излишни неща, които са ненужни и не могат да се реализират, или ако се реализират, ще бъдат незаконни“, категоричен бе той. 


Адвокатът на ОбС Христо Якимов разясни, че в случая объркваща е думата “вендинг“, която се свързва с продажба на кафе и други напитки, а в закона, се използва “автомат за продажба на лекарствени продукти“. 


Това не е преместваем обект, тъй като вътрешната му част ще бъде разположена вътре в самата аптека или дрогерия, уточни адв. Якимов.


Адв. Георги Донков цитира чл.234, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, според която автоматите по ал. 1 от същия член могат да бъдат собственост само на лицата по чл. 222 и по чл. 238. – аптеки и дрогерии. 


Адв. Якимов обаче контрира, че ал. 1 от чл. 222, която гласи, че право да извършват търговия на дребно с лекарствени продукти имат само физически или юридически лица, регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателството на държава членка на ЕС, които са сключили трудов договор за управление с магистър фармацевт, а в предвидените от закона случаи, и с помощник фармацевт, е обявена за противоконституционна от Конституционния съд на Република България още през 2008 год., което означава, че не е част от действащото законодателство. Според него няма никаква законова пречка Общината да закупи автомат за продажба на лекарствени продукти и да го отдаде под наем на аптека или дрогерия. 


Докладната заедно с допълненията към нея, направени от кмета Иван Гавалюгов, бе приета с 15 гласа “за“, 2 “против“ и 7 “въздържал се“.