Европейският банков орган взе решение, което позволява нов мораториум върху плащанията по банкови кредити


Временното отлагане на плащания по задължения на клиенти на банките може да продължи през следващите месеци заради продължаващото разпространение на коронавируса. Това става ясно от съобщение на Българската народна банка, която ще cпази новите насоки на Европейския банков орган (ЕБО).


В началото на април ЕБО прие насоки за законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19. През септември банковият орган реши, че плащанията може да се възстановят заради възможностите за нормализиране на икономическата активност.


„Междувременно се наблюдава повторно ускорено разпространение на пандемията, което доведе до различни по обхват, дълбочина и продължителност ограничителни мерки както в България, така и в целия Европейски съюз. Това отново постави на дневен ред  от разглеждане на възможността за удължаване действието на насоките на ЕБО“, посочват от БНБ. Именно това е довело до решението за реактивирането на насоките от пролетта с нов краен срок – 21 март 2021 г.


Максимално допустимият срок на отсрочванията е девет месеца, като този срок включва и срока на вече одобрено отсрочване по съответната експозиция.


Управителният съвет на БНБ е взел решение да спази решението на Европейския банков орган и отново ще има правната възможност да разгледа проект на Асоциацията на банките за удължаване на частния мораториум.