Министерството на образованието и науката няма да променя утвърдения график на ваканциите за учениците.


Пролетната ваканция за учениците от 1 до 11 клас ще бъде от 3 до 11 април (включително).


За дванадесетокласниците ваканцията ще е от 8 до 11 април (включително).