УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, на неделния пазар в Етрополе на 27.12.20 г. ще бъдат допуснати само земеделски производители, фермери и търговци на хранителни продукти, притежаващи съответното разрешително.
Земеделските производители, търговците и гражданите при посещение на пазара задължително трябва да спазват всички противоепидемични мерки съгласно Заповед РД-01-677/25.11.20 г. на МЗ и указанията на служителите на Общинския инспекторат.
Източник: Общината