Община Ботевград ще поиска съгласието на Общинския съвет да кандидатства с две проектни предложения по проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика. Едното предложение е с наименование „Модернизация на спортна инфраструктура в Ботевград“, което предвижда цялостна подмяна на съществуващата тревна настилка с изкуствена настилка на помощното футболно игрище до зала „Арена Ботевград“. Второто е за ремонт на ДГ „Зора“ в село Новачене.


Двете предложения ще бъдат внесени за финансиране по две мерки - М01 – „Подобряване на обществената среда в населени места”, и М02 - „Подобряване на социалната инфраструктура”.


Стойността на всеки проект е до 400 000 лева с ДДС. Общината ще съфинансира с до 70 на сто от стойността реализацията на всяко проектно предложение, ако бъде одобрено.


Докладната е включена в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет, насрочено на 30 декември.