Всичките са подадени на електронната поща на общината и касаят въпроси за частни имоти на граждани. Това съобщи главният архитект Георги Джотолов по време на общественото обсъждане на проекта за Общ устройствен план на община Ботевград, което се състоя вчера. Такъв документ се изготвя за първи път и работата по него продължи почти две години. Досега Ботевград  има градоустройствен план, който е от 70-те години на миналия век. Автори на ОУП  са „Национална агенция за териториално устройство“ ООД –  София, с ръководител арх. Александър Кирев. Урбанистът Симеон Луков представи резюме на проекта.


На публичното обсъждане в зала „Ботевград” присъстваха малко граждани. То бе уважено само от двама общински съветници и двама кметове на кметства. 


Основното изказване бе на архитект Мариела Андреевска, която остро критикува проекта за Общ устройствен план. „Прави се оценка на общ устройствен план, който в степента си на разработеност не представлява и не може да бъде инструмент за управление на територията на Ботевград. Единственото нещо, което може да се прави по начина, по който е предложен, нарисуван буквално, е това - да се знае кой може да си промени предназначението на земеделската земя, която притежава.“ – каза Андреевска.