С Постановление №360 на Министерски съвет, Правителството отпусна на община Етрополе допълнителни средства по бюджета в размер на 500 000 лв., с които ще бъде извършен ремонт на четири улици в община Етрополе.


Това са:
ул. „Любен Каравелов,
ул. „Васил Левски“,
ул. „Московска“ и
ул. „Григор Михайлов“.


С Постановление №352, община Етрополе получава от държавата 976 262 лв.,от които 571 575 лв. за корекция на коритото на р. Стара река, с. Лопян в определен авариен участък и 404 687 лв. за проучване, проектиране и корекция на коритото на река Ябланица, гр. Етрополе в определен участък: от 5,9 м. преди ПРОФИЛ 26  (по течението на реката) до о.т. 424 (ул. „Млада Гвардия“).


Източник: Общината