УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНДРЕЕВ,
УВАЖАЕМИ САМОДЕЙЦИ,


Приемете моите поздравления по случай 150-годишния юбилей от създаването на Народно читалище „Тодор Пеев – 1871“ гр. Етрополе.
Преди 150 години нашите предци, водени от желанието да съхранят народните традиции, създават читалището с Председател Тодор Пеев, а години след това заслужено будните етрополци именуват читалището с неговото име.
 През всички тези години културното средище поддържа огъня на знанието, обогатява духовния и културен живот на етрополци, съхранява и развива българските традиции и обичаи.
Изразявам своята искрена благодарност към хората, свързали през годините житейския си път с НЧ „Тодор Пеев“ – гр. Етрополе и приели мисията да бъдат съвременни будители. Този празник е признание за всички Вас, които със своя всеотдаен труд и талант пазите българския дух и националната идентичност. Вашата упорита работа е еталон за родолюбие, Вашата всеотдайност – пример за подражание.
Продължавайте да прославяте художествената самодейност на Етрополе в цяла България и по света и не спирайте да ни карате да се гордеем с Вас!
На всички пожелавам здраве, много творчески идеи и успехи в благородното читалищно дело!


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


С уважение:
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ -
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ