От 1 януари абонатите на ВиК в Софийска област ще плащат по-ниски цени за водата.  Досега услугата доставка на вода бе 1.30 лв – новата цена е 1.27 лв за кубик без ДДС. За отвеждане на води се плащаше по 21 стотинки за кубик, от 1 януари е 20 стотинки. За пречистване на отпадни води ще се начислява по 66 стотинки за кубик, вместо досегашите 67 стотинки.
Единственото увеличие е за услугата доставка на промишлена вода за фирмите.  От 1 януари те ще пащат по 1.24 лв за кубик вместо досегашните  1.10 лв.
В края на миналата година Комисията за енергийно и водно регулиране определи цените на услугите в 26 ВиК дружества.  В 16 от тях цените бяха намалени, а за седем дружества – увеличени.