В Общинския съвет е внесена докладна, с която се предлагат промени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Ботевград. Те се свързани с увеличение на таксите за ползване на закрития плувен комплекс. Създават и се две нови точки – в едната се определят такси за ползване на терена с изкуствена настилка за футбол, а в другата се предлага отстъпка за организирани посещения в почивната база “Боженишки урвич“.


Ето и конкретните предложения за актуализация на таксите за ползване на закрития плувен комплекс:


- Билети за еднократно посещение на басейн – за деца и ученици – 7 лв. /досега – 5 лв./, за възрастни – 10 лв. /досега – 7 лв./;


- За ползване на басейн без да се допускат други посетители – 100 лв. на час /досега – 50 лв. на час/;


- За ползване на сауна – за деца и ученици и възрастни се запазват досегашните цени – съответно 3 и 7 лв. 


- За ползване на фитнеса – за деца и ученици остава досегашната цена – 3 лв., а за възрастни – 8 лева /досега – 5 лв./;


- Карта за 10 посещения в рамките на една година от датата за закупуване – за деца и ученици – 50 лв. /досега – 30 лв./, а за възрастни – 75 лв. /досега – 60 лв./;


- Карта за 25 посещения в рамките на една година от дата на закупуване – за деца и ученици – 90 лв. /досега – 60 лв./, а за възрастни – 150 лв. /досега – 100 лв./;


- Карта за 50 посещения в рамките на една година – за деца и ученици – 150 лв. /досега – 100 лв./, а за възрастни – 225 лв. /досега – 175 лв./;


- Карта за сто посещения в рамките на една година от датата за закупуването – за деца и ученици – 250 лв. /досега – 150 лв./, а за възрастни – 400 лв. /досега – 250 лв./. 


За едно посещение се отбелязва ползването на една от трите услуги: басейн, фитнес, сауна. 


Както досега, ученици от училищата, които имат сключен договор с ОП “Балкан“, ще ползват безплатно услугите на спортния център срещу предоставяне на лична карта. 


Деца с увреждания ползват комплекса безплатно с придружител.


Деца, страдащи от детска церебрална парализа, ползват басейна два пъти в седмицата по един час безплатно. 


Основната причина за актуализация на таксите е голямото повишение на цените на горивата и ел. енергията, от което следва повишаване и на необходимите средства за издръжка на спортната база, се посочва в докладната записка. 


В чл. 55 на наредбата се създава това точка 7, в която се определя такса за ползване на футболното игрище с изкуствена настилка. За провеждане на стандартен / 90 мин./ футболен мач ще се заплаща 480 лв., а за стандартен футболен мач на осветление – 600 лв. 


В чл. 55б се създава нова точка 7а, в която е регламентирана отстъпка от 10% от общата стойност на нощувките в общинската база “Боженишки урвич“ за организирана група над 20 души.  


Докладната с предложените промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград ще бъде обсъдена и подложена на гласуване по време на заседанието на местния парламент този четвъртък.