Информация за социално-икономическото развитие на село Литаково ще бъде обсъдена на редовното заседание на Общинския съвет, насрочена за 28 януари. В нея кметът на населеното място Пешо Младенов поставя няколко основни проблема, които стоят за разрешаване: почистване на коритото на река Боговина, което, по негови думи, е належащо; саниране на читалище „Светлина“; изграждане на канализация на улиците, които нямат такава; изграждане на спортна площадка и футболно игрище; пускане в експлоатация на пречиствателната станция за питейна вода след подмяна на водопровода. 


Подмяна на част от водопроводната мрежа  - етап 1, стана факт след одобрен проект на Община Ботевград. Извършено е засипване на разкопаното и възстановяване на настилката на част от улиците, по които водопроводът е подменен, посочва в информацията кметът на Литаково. В точка „Свършеното до момента“ Пешо Младенов  е отбелязал още няколко дейности, по важните от които са: изграждане на LED осветление в центъра на селото; обновяване на градинките около паметниците на загиналите във войните; почистване на гробищния парк от храсти и дървета, ремонт на покрива и входната врата; монтиране на пътни знаци и табели на територията на селото. 


В точка „Спорт“  кметът на селото обръща внимание, че към настоящия момент спортната дейност в Литаково не е добре развита, изтъквайки като причина липсата на спортни площадки. „Подрастващите спортуват на улицата, но там е опасно, или в дворовете на двете училищни сгради и детската градина. В момента разполагаме с една детска площадка, намираща се до детската градина, но тя не е достатъчна за всички, които желаят да спортуват. Затова се нуждаем от изграждане на детска площадка с кът за отдих. За осигуряване на терен, през 2020 год. беше съборена и почистена полуразрушената сграда на бившия велурен цех“, посочва Пешо Младенов. 


Кметът на Литаково поставя и друг належащ проблем – да се извърши вътрешен ремонт на сградата на кметството, да се подени електроинсталацията и да се газифицира. В момента тя се отоплява с дърва. През 2020 год. започна ремонт на сградата на кметството по проект на Община Ботевград за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. По проекта бяха извършени следните дейности: ремонт на покрива, подмяна на дограма, саниране. Изграден бе и вътрешен санитарен възел, като част от средствата са дарени.


Информацията за социално-икономическото развитие на село Литаково съдържа кратка географска справка за населеното място, както исторически данни, които проследяват неговото възникване и развитие.