ОП „Балкан“ да сключи договори с клубовете за ползване на общинската спортна база; Кметът на Община Ботевград да предложи нов вариант за стопанисване и ползване на общинската спортна база. Тези две предложения бяха направени от Борислав Витков – председател на Постоянната комисия за работа с децата и младежта, спорта и туризма, на заседанието миналия четвъртък, когато на дневен ред бе докладната с информацията за дейността на общинското предприятие. Общинският съветник благодари на Михаил Михайлов за подробния отчет и за помощта, която оказва на клубовете, въпреки че не отговоря за тях и тяхната дейност.  


Борислав Витков направи още едно предложение: „Мисля, че е дошло крайно време да има човек в Общината, който да се занимава със спортните клубове. Човек, спортен деятел, който да е работил с Министерството на младежта и спорта и да е запознат с програмите за финансиране. Трябва да се намери начин спортните клубове да не чакат само пари от Общината, а да се търси и външно финансиране.“.


Директорът на ОП „Балкан“ Михаил Михайлов уточни, че и неговото желание е именно това - да се сключат договори за ползване на общинската спортна база, и го е изразил във финалната част на информацията. „Тъй като до момента общинското предприятие няма сключени договори с клубовете, на практика те не носят никаква отговорност за ползване на спортната база. Преди няколко години клубовете бяха около 6-7, а сега са около 15. Всеки търси и иска да ползва базата на общината“, посочи той.  


Кметът Иван Гавалюгов напомни, че има решение на ОбС отпреди няколко години за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от клубовете, регистрирани и развиващи дейност в община Ботевград. Той прие до месец ноември 2021 год. да предложи на Постоянната комисия вариант, който да не доведе до отлив на спортуващи. „Принципът е следният: трябва да се регламентира, че ако някой ползвател разруши умишлено или не някакъв елемент или част от предоставената за ползване спортна инфраструктура, естествено, че ще трябва да заплати нанесените щети. За външни организации си имаме тарифи за ползване на всеки един обект“, обясни той.


Сашо Везенков, както и други общински съветници, определиха темата за евентуална финансова обвързаност на клубовете със спортната база като деликатна и тежка. Той заяви, че всички, трениращи някакъв вид спорт, плащат такси на своите треньори, но разходите за ползване на общинската спортна база са за сметка на Общината. Освен това Общината отпуска около 150 000 лева всяка година за финансово подпомагане на клубовете. Съветникът добави, че не знае друг град в страната, където клубовете да не си плащат за ползване на общински спортни зали и съоръжения.


Дамян Маринов изрази несъгласие с предложението на директора на ОП „Балкан“ в информацията - „новосъздадени клубове да нямат право поне две години да ползват базата безплатно и да не могат да кандидатстват за финансиране от Община Ботевград", като се аргументира, че най-трудно е в началото, когато се набират желаещи за тренировки. 


По думи на Дамян Маринов, до този момент в комисията са получени само няколко отчета на спортни клубове за дейността им през миналата година. „В началото на годината ние разпределяме общинската субсидия за клубовете, а тази информация ни е важна“, посочи съветникът и помоли Михаил Михайлов за съдействие и връзка с клубовете. Директорът на ОП „Балкан“ пое ангажимент да помогне. 


Цветан Цолов застана зад предположението за точни и ясни критерии кой и как да ползва общинската спортна база. Колегите му Любчо Василев, Иван Редовски и Цветан Миньовски изразиха несъгласие клубовете да плащат наем. Всъщност в информацията, изготвена от Михаил Михайлов, въобще не става дума за ползване срещу наем, а „да се сключва договор между клубовете и ОП „Балкан“ за споделена отговорност за опазване и стопанисване на материалната база“. Миньовски дори поиска от директора на ОП „Балкан“ да популяризира успехите на трениращите в отделните спортни клубове, но без да съобрази, че Михайлов не отговаря за тяхната дейност, а за стопанисване на общинската спортна база.    


Информацията за дейността на общинско предприятие „Балкан“ бе приета с 25 гласа „за“ и 2-ма „въздържал се“.


Преди да започне разглеждането на отчета за дейността на общинското предприятие, Михаил Михайлов, в качеството си на председател на УС на БК „Балкан“, подари на кмета на Община Ботевград - Иван Гавалюгов, символичен подарък – колаж от снимки от историческия успех в Турция на баскетболния отбор. Да припомним, че след по-малко от месец тимът на „Балкан“ ще бъде домакин на решителната фаза от Европейската надпревара FIBA Europe Cup.