Днес, 8 февруари 2021г., Община Правец и фирма „Престиж Бизнес 93” ООД – изпълнител на Проект „Изграждане на физкултурен салон - оборудване и обзавеждане, в ОУ„Любен Каравелов“ с. Осиковица“, официално подписаха документите, с които се поставя началото на изграждането на обекта.


В учебното заведение се обучават 96 ученици от две населени места – Осиковица и Осиковска Лакавица. Училището е основно ремонтирано и обновено като материална база, а с новия проект, учениците ще могат и целогодишно да спортуват.


Проектът е финансиран от ДФ„Земеделие“ и предвижда изграждането на съвременен физкултурен салон, какъвто училището нямаше до този момент.