По повод 22 март „Световен ден на водата” и професионален празник на „Напоителни системи” ЕАД, Дружеството организира традиционния си конкурс за рисунка. Тази година темата е „Какво е за мен водата”.  


Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории - до 6 години и от 7 до 14 години. Няма ограничения относно техниката на изработка на рисунката – графика, пестели, водни/темперни бои, флумастери, цветни моливи и др. Максималният допустим размер на творбата е формат А3, а всеки желаещ може да участва само с една творба. Необходимо е на гърба на рисунките да бъдат изписани имената на автора, възраст, както и данни за контакт. Крайният срок за подаване на рисунките е 05.04.2021 г.


Най-добрите творби ще бъдат използвани в календара на „Напоителни системи” ЕАД за 2022 г.


На 22.04.2021 г., на сайта на Дружеството www.nps.bg ще бъдат обявени имената на победителите. 


Желаещите да участват, могат да изпращат творбите си в Централно управление на Дружеството на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 3. 


Повече информация ще намерите на сайта на Дружеството www.nps.bg