С подписано споразумение между кмета на Община Правец Румен Гунински и министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова финансово е обезпечена втора част от проекта за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа в град Правец. Отпуснатите средства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са на стойност  200 000 лв. и ще се изразходват целево за подмяна на част от водопроводната мрежа в града.


Предоставеното финансиране е от средствата за капиталови разходи по бюджета на министерството за 2021 г., програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“. В края на 2020 година по искане на Община Правец и след представяне на проект за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа в град Правец МРРБ отпусна 400 000 лв, с което обезпечи първата част на проекта.


С настоящото допълнително споразумение е отпусната необходимата сума за реализация и на втората част от проекта за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа в град Правец.