Предвид създалата се епидемична обстановка и нарастващия брой на заболели от COVID-19, възниква необходимостта от повече специално оборудвани помещения към МБАЛ Ботевград. С тези мотиви общинското ръководство е изготвило докладна записка, с която иска съгласието на общинските съветници за отпускането на нужните финансови средства в размер на 250 000 лв. 


От приложената към докладната количествено-стойностна сметка е видно, че помещението в МБАЛ се нуждае от нови прозорци и врати, шпакловка на стените и таваните, грундиране и боядисване с цветен антибактериален латекс. Подът на новото COVID  отделение ще бъде покрит с два вида настилки – гранитогрес и саморазливна PVC.


Предвижда се и изграждането на нова водопроводна инсталация и вътрешна канализация, както и ремонт на вентилацията. Съобразно  изискавнията за този вид помещения, ще бъде изградена нова медна система за медицински газове, електрическа инсталация и осветление.


Докладната записка ще бъде разгледана на редовното заседание на ОбС, което ще се състои на 25 март.