В общинската администрация е постъпила докладна от Орлин Цветков - управител на „МБАЛ - Ботевград“ ЕООД, с искане за отпускане на финансови средства, в размер на 9 482,00 лева с ДДС, за заплащане на извършените ремонтни дейности в кислородната станция на „МБАЛ - Ботевград“ ЕООД.


Ремонтът на кислородната станция беше направен в средата на лятото. Той се наложи поради повишеното потребление на кислород от пациенти на болницата и нуждата от по-голям дебит.  


В момента потребелнието на кислород е пет пъти по-високо от времето преди пандемията, посочват от здравното заведение. Към вчерашна дата в болницата са настанени 39 пациенти с КОВИД.


Поисканите средства са от собствени приходи на Община Ботевград.


Докладната записка е внесена за разглеждане в Общински съвет Ботевград. Местните депутати ще гласуват средствата на редовното си заседание, което ще се проведе на 30 септември - четвъртък.