Публикуваме поздравителен адрес от кмета на общината, адресиран до работещите в системата на здравеопазването в Община Ботеград: 


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ,


УВАЖАЕМИ МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ,


Приемете моите поздрави по повод 7–ми април – Деня на здравето и професионален празник на работещите в системата на здравеопазването.


Днес, повече от всякога, искам да изкажа своята благодарност към Вас и Вашия благороден труд. 


Тежката пандемична обстановка, в която всички ние живеем през последната една година, ни показа по категоричен начин колко е важно да осъзнаем стойността на Вашето дело, посветено неизменно на грижата за живота и здравето на хората, да изразяваме ежедневно уважението си към Вашите знания, умения и милосърдие, с които помагате на нуждаещите се.


Признателен съм за избора Ви да се посветите на най – хуманната професия. Вярвам, че с Ваша помощ България ще премине всяка здравна криза.


Пожелавам на Вас и Вашите семейства здраве и сили, с които да продължавате да бъдете „ангели“ в бели престилки.


ИВАН ГАВАЛЮГОВ,


Кмет на община Ботевград   


07.04.2021 г.


град Ботевград