На днешната редовна сесия Общинският съвет актуализира цените на 38 незастроени имота, актувани с актове за частна общинска собственост. Те ще бъдат предложени за продажба на търгове с тайно наддаване. Определената пазарна справедлива стойност на един квадратен метър площ е 50 лева.
Имотите се намират в района на френското селище в ЖК „Васил Левски”. Това обясни кметът Георги Георгиев, който внесе предложението за обсъждане и гласуване в ОбС.
В хода на обсъждането Цеца Христова предложи докладната да бъде изтеглена с мотива, че съветниците нямат време подробно да се запознаят с текста в нея, тъй като е включена в пакета от допълнителни докладни, внесен непосредствено преди началото на днешното заседание.
Още при гласуването на дневния ред съветникът Иван Гавалюгов заяви, че обемът на днешните допълни докладни е по-голям от този на редовните, раздадени на съветниците в определения срок – седмица преди заседанието. Гавалюгов поиска вносителят да се аргументира за всяка една от тях. В отговор председателя на Общинския съвет Йорданка Лалчева заяви: „Аз, като председател на ОбС в този мандат, няма да допусна в моята работа забавяне по каквито и да било въпроси, свързани с Общината. Освен това вносителят винаги обширно, подробно и обстойно запознава ОбС с всяка една докладна.”. Кметът Георги Георгиев беше категоричен, че е спазил правилника при внасяне на допълнителните докладни. „За пореден път ще кажа, че в стила на кмета и на цялата общинска администрация е да не бюрократстваме, а да решаваме проблемите на хората и на институциите, които опират до общината, по възможно най-краткия и бърз начин. Това налагане внасянето на допълнителните докладни”, заяви градоначалникът.
Иван Гавалюгов и д-р Марияна Горгачева гласуваха „против” включването на допълнителните предложения в дневния ред на днешната сесия. Гавалюгов не взе участие и в гласуването на нито една от тях.
Ето решенията по някои от допълнителните докладни:
-Да се промени плана на новообразувани имоти в местността ”Конопище”, Новачене, във връзка с постъпили инвестиционни намерения. Искането е отправено от Кметство Новачене;
-17 726 лева ще бъдат отпуснати от собствени средства на Общината. Те са за хонорари на музиканти от Младежкия духов оркестър за периода юни – декември 2013 година. Кметът обясни, че става въпрос за 10 музиканти, навършили пълнолетие, които са сформирали трети оркестър към читалището в Ботевград;
-От собствени приходи на общината ще бъдат отпуснати 10 000 лева за закупуване на 7 музикални инструмента за Младежкия духов оркестър;
-1000 лева ще осигури общината за участие на Любителския театър към читалището в театралните празници през юни в Хисаря.
-От собствени приходи на общината ще бъдат отпуснати до 6000 лева за награждаване на учениците и учителите от учебните заведения в Липница и Ботевград, носещи имената на светите братя Кирил и Методий. Поводът е юбилейните годишнини, които училищата отбелязаха наскоро;
-1960 лева ще осигури общината за представянето на танцов състав „Ботевградска младост” в морските празници на изкуствата, които ще се проведат през юни в курортното селище Перея, Гърция.