Община  Правец стартира нова социална услуга „Асистентска подкепа”. От 15 април се приемат документи на кандидати за заемане на длъжността „социален работник”.
 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване и на деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ.
Минимални изисквания за заемане на длъжността „Социален работник“ са завършено средно образование. Професионален опит не се изисква.
Наличието на професионален в социалната сфера и по-висока степен на образование ще се считат за  предимство.
Кандидатите трябва да представят  заявление, документ за самоличност, автобиография, документи за квалификация. Кандидатите трябва да представят също  и документи, че не са осъждани за умишлено престъпление
Документите   се подават от 15 до 29 април  от 9.00 до 17.00 часа в Информационен център, на първия  етаж на Общинска администрация в Правец лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.