Юристът Николай Николов – началник на отдел „Правно обслужване“ в Община Ботевград, гостува на 8 „г“ клас в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“. Срещата премина под формата на дискусия. Г-н Николов сподели впечатления от своята практика и изясни въпроси относно същността на правото, гражданските права и задължения и разделението на властите. Акцент в разговора бе поставен върху едни от най-важните понятия в правото – справедливостта и морала, престъплението и наказанието, като бе даден пример с вавилонския цар Балтазар, който получава възмездие за поруганата от него вяра. Това съобщават на интернет страницата на Природо-математическата гимназия. 


Срещата е осъществена по повод Деня на българската конституция и професионален празник на юристите и съдебните служители в България, който се отбелязва на 16 април. Този ден се чества от 1991 г., а инициативата е на Съюза на юристите в България. 


На 16 април 1879 г. е приета Търновската конституция - първата българска конституция, която се превръща в законодателна основа за обществено-икономическото развитие на новоосвободената държава. 


Сн.: ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров"