Това показват данни от анкета, цитирана в  Плана за интегрирано развитие на общината за 2021-2027 година. На второ място като проблем анкетираните са посочили липсата на стимули за създаване на нови предприятия, на трето слабата инвестиционна активост, следват лошо състояние на ВиК инфраструктурата и др.
Правец има 3 573 жители, най-голямото село е Джурово с 1132 жители, Осиковска Лакавица – 346, Видраре – 321, Равнище – 190, Калугерово – 121, Манаселска река – 93, Своде – 68 и Правешка Лакавица - 50


Според данните на  НСИ за периода 2014-2019 година  броят на жителите в община Правец намалява с 4,85% –от 7430 до 7070. Населението само в общинския център намалява с 4%, докато общото население за останалите 10 населени места спада с 5,66%. През 2019 г. в селата живеят 3 497души, като по този начин съотношението между градското и селското население постига пълно равновесие –50,54% в града срещу 49,46% в селата.

Възрастовата структура на населението показва, че най-голям дял има групата на хората  от 65 до 69 години. А хората на възраст над 80 години са повече от тези, които са на възраст между 20 и 24 години.
При разработването на Плана за интегирано развитие е проведена и анкета с въпрос за възможни междуобщински партньорства. Най-много са посочили Ботевград като възможен  партньор на община Правец, следват Етрополе, Ябланица и Луковит.
Въпросът в анкетата не е случаен, тъй като по новата програма „Развитие на регионите” на ЕС се дава предимство на проекти, които са съвместни между общини.


На заседанието си през март Oбщинският съвет в Правец прие Плана за интегрирано развитие на общината 2021-2027 година.