Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
45 новини с етикет: население

Институтът за пазарна икономика /ИПИ/ е направил профили на всички 265 общини в България въз основа на публични данни, които се предоставят от Националния статистически институт и други институции. Изследват се няколко показателя, които очетават икономическата и социална характеристика на дадена..

В края на 2022 година населението на Ботевград наброява 22 213 души (2021 г. - 22 553, 2020 г. - 22 716), а на цялата община - 33 778 души (2021 г. - 34 246, 2020 г. - 34 453), според данни на общинската администрация. Тенденцията за отрицателен естествен прираст в община Ботевград продължава и..

Окончателни данни От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент,..

През последните години развитието на демографската структура в община Ботевград е повлияно от икономическата и социална структура в страната, от общините тенденции за намаляване и застаряване на населението, намаляване на раждаемостта и броя на сключените бракове, отрицателния естествен прираст и..

Преброяването на населението ще се проведе от 7 септември до 3 октомври., съобщиха от Националния статистически институт. То ще се проведе електронно и с преброители, които ще посетят хората на адрес."От 7 до 17 септември ще бъде електронното преброяване, а от 18 септември до 3 октомври ще е..

НА ФОНА НА ОБЩАТА ОТРИЦАТЕЛНА ТЕНДЕНЦИЯ В СТРАНАТА, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ РЕГИСТРИРА БЛАГОПРИЯТЕН ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ ПРИ ДЕЦАТА ДО 17 ГОДИНИ  Информацията в настоящата демографска справка обхваща периода 2016-2020 г.,  по данни, предоставени на отдел ГРАО  - община Етрополе и от ГД ГРАО. В..

Това показват данни от анкета, цитирана в  Плана за интегрирано развитие на общината за 2021-2027 година. На второ място като проблем анкетираните са посочили липсата на стимули за създаване на нови предприятия, на трето слабата инвестиционна активост, следват лошо състояние на ВиК..

Правителството реши националното преброяване на населението и жилищния фонд в страната да се проведе от 7 септември до 3 октомври 2021 г. Хората, които искат да се отчетат онлайн, ще са първи – те ще могат да попълват електронна преброителна карта от 7 септември до 24 часа на 17 септември,..

Организацията по подготовката за провеждане на Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. започна със стартиране на предварителния обход. НСИ сключи договори с регистратори за всяка община, които в периода на предварителния обход: от 10 юли до 15 септември 2020 г., ще..

И през първото полугодие на 2018 година продължава тенденцията от последните години за отрицателен естествен прираст на населението в Община Ботевград. Това показват данните, предоставени от общинската администрация. Починалите в периода от 1 януари до 30 юни 2018 г. са общо 242. В Ботевград са..

« предишна12345следваща »