Във връзка с настъпилите през последните дни високи температури и опасност от възникване на пожари в полския и горски фонд, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" Ботевград, се обръща към жителите и гостите на община Ботевград, за повишено внимание, относно недопускане на запалвания и пожари.


Горските пожари са стихийни бедствия, които за кратко време унищожават създаденото с векове национално богатство. Причините за горските пожари са различни, но най-често те са резултат от небрежна човешка дейност и неспазване на елементарни противопожарни изисквания при извършване на различни дейности в горите и около тях.


Нека опазим зеленото богатство на страната, като с се спазват следните правила за пожарна безопасност:


• не изхвърляйте неизгасени кибритени клечки и угарки от цигари сред горите, в леснозапалима среда.


• не изхвърляйте стъклени бутилки сред природата – дефекти по тях може да имат ефекта на лупа и да възпламенят сухи треви и растителни отпадъци.


• не палете огън в гората, или, ако все пак запалите такъв, го направете само на специално обезопасени и обозначени за това места. Преди това се уверете, че имате достатъчно количество вода или други подръчни средства за евентуалното му погасяване. Обърнете внимание и за наличието на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици  на големи разстояния, без да ви даде възможност за адекватна реакция.


• абсолютно е забранено паленето на стърнища и сухи клони, площи със суха растителност и отпадъци в горските масиви.


• при извършване на контролирано изгаряне на растителни отпадъци в частните дворове, предварително да се вземат мерки за недопускане разпространението на горенето, никога да не се оставя огъня без наблюдение, а след работа внимателно се изгаси.


• запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращите се в съседство трайни насаждения, селскостопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски масиви. 


В случай на пожар веднага съобщете на единния номер за спешни повиквания 112, като съобщите по възможност най-точно местоположението на пожара. Обажданията на този телефон са безплатни от всички телефони.