Детската градина се намира в сградата на ОУ „Васил Левски” и бе открита през 2013 година с 80 деца. Много бързо обаче тя се превърна в сегрегирано детско заведение, в което се отглеждаха и обучаваха само деца от ромски произход. Тъй като това противоречи на политиката на общината за десегрегация , от 2018 година е преустановен приемът на деца  за първа  група. В момента в детската градина се обучават 43 деца, родени през 2014 и 2015 г.  През септември т.г. родените през 2014 г. ще постъпят в първи клас, а в детската градина ще останат само 24 деца. От ръководството на общината са провели разговори с директорите на останалите детски градини в Ботевград и  24-те деца от „Саранск” от следващата учебна година  ще бъдат разпределени в другите детски заведения. Затова кметът Иван Гавалюгов предлага от  септември т.г. Детска градина „Саранск” да бъде закрита. Помещенията ще се ползват от „Дневния център за подкрепа на деца с увреждания”, който се намира в съседство в същата сграда. Персоналът на детската градина е от 9 човека, повечето от които са на пенсионна възраст или ще се пенсионират през следващата година. На останалите от персонала общината ще съдейства за трудовата им реализация, се казва в докладната на кмета, внесена за разглеждане в  общинския съвет.